Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Çok başarılı olmuş devamını beklerim :)

abi şimdi ben pixel art yaptım satarken other mi seççem game assets mi